facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dla przyjaciół Hospicjum Cordis

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis oraz Polska The Times „Dziennik Zachodni” organizują 9 grudnia 2012 r. spotkanie dla przyjaciół, które będzie okazją do nadania tytułu Honorowego Wolontariusza prof. zw. dr. hab. inż. Jerzemu Buzkowi oraz do wręczenia Hospicyjnych Orderów Uśmiechu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim (scena w Malarni). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego weźmie w nim udział prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W programie wydarzenia przewidziano również licytację przedmiotów na rzecz Hospicjum Cordis. Uroczystość uświetni spektakl pt. „Abba” w wykonaniu artystów z Teatru Śląskiego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.