facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dla koordynatorów wydziałowych programu Erasmus

6 marca 2014 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się spotkanie dla koordynatorów wydziałowych programu Erasmus. Spotkanie będzie poświęcone zasadom realizacji nowego programu Unii Europejskiej Erasmus+, a w szczególności możliwościom realizacji w jego ramach mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Spotkanie otworzy prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Gościem honorowym będzie prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht, wieloletni koordynator programu Erasmus na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Erasmus+ stanowi połączenie dotychczas funkcjonujących programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Wymiana akademicka, realizowana dotąd w ramach Lifelong Learning Programme/„Uczenie się przez całe życie” – Erasmus, stanowi jeden z elementów nowego programu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.