facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie członków Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

30 września 2013 r. odbędzie się kolejne spotkanie członków Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Seminarium wraz ze spotkaniem networkingowym oraz prezentacją nowych członków Klastra odbędzie się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego – członka i współzałożyciela Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego – w spotkaniu uczestniczyć będą prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz Dariusz Laska, pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy.

Głównym celem założonego w marcu br. Śląskiego Klastra NANO jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Mogą do niego należeć podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu. Obecnie Śląski Klaser Nanotechnologiczny liczy ponad 30 członków.

Agenda spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.