facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie członków Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego

19 grudnia 2014 r. w Katowicach odbędzie się spotkanie członków Rady Patronackiej VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Do członkostwa w Radzie zaproszenie od jej przewodniczącego prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Buzka otrzymał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Rada Patronacka to starannie wyselekcjonowane gremium podejmujące dialog o polskiej i europejskiej gospodarce, który nadaje kształt kolejnym edycjom EKG.

Efekty obrad Rady Patronackiej będą gwarancją rzetelnej, rzeczowej pomocy i celnego doradztwa w organizacji prestiżowego forum.

VII Europejski Kongres Gospodarczy trwać będzie od 20 do 22 kwietnia 2015 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.