facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu”

17 maja 2012 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się spotkanie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z rektorami uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu. 

Przedmiotem spotkania „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu” będzie zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, poprzez wykorzystanie możliwości tworzenia przez uczelnie programów studiów w porozumieniu z partnerami ze sfery gospodarczej.

W spotkaniu, ze strony Uniwersytetu Śląskiego, udział weźmie JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.