facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie ambasadorów przedsiębiorczości

28 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00 w sali 29 w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie ambasadorów przedsiębiorczości z prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbarą Kożusznik oraz pracownikami Biura Karier.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.