facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z cyklu „Syntagma Musicum”

18 i 19 lutego 2013 r. w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie odbywać się będą spotkania pt. „Dzieło: manuskrypt – edycja – interpretacja” z cyklu „Syntagma Musicum”. W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady i koncerty, podczas których zostaną omówione określone problemy teoretyczne.

Spotkania dotyczyć będą przede wszystkim problematyki związanej z edycją i interpretacją dzieła muzycznego, drogą wiodącą od manuskryptu do współczesnej edycji utworu oraz wymagań, jakie stawia przed edytorem autograf i manuskrypt.

Harmonogram wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.