facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali nowy sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów homogenicznych. Dzięki rozwiązaniu, które zostało objęte ochroną patentową, będzie można ponownie używać odzyskany metal do produkcji nowych katalizatorów, co pozwoli obniżyć koszty ich produkcji i będzie mniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Platynowce, w tym pallad, są powszechnie wykorzystywane do produkcji katalizatorów stosowanych przede wszystkim w przemysłach: petrochemicznym, chemicznym oraz samochodowym. Ze względu na stosunkowo wysoką cenę surowca naukowcy szukają sposobu jego odzyskiwania z przepracowanych katalizatorów w taki sposób, aby można go było ponownie wykorzystać do produkcji nowych materiałów, w tym katalizatorów homogenicznych do takich reakcji, jak sprzęganie czy uwodornienie.

W związku z tym naukowcy reprezentujący trzy ośrodki naukowe, w tym Uniwersytet Śląski, opracowali efektywny i opłacalny sposób odzysku palladu z przepracowanych katalizatorów homogenicznych polegający na wydzielaniu pierwiastka z mieszaniny poreakcyjnej przez sorpcję na żelu krzemionkowym poddawanym następnie działaniu kolejno kwasów: siarkowego(VI), azotowego(VI) oraz chlorowodorowego, w wyniku czego odzyskuje się pallad w postaci tetrachloropalladanu. Odzysk metalu jest praktycznie ilościowy, a tetrachloropalladan jest przekształcany finalnie w dichlorek palladu – najbardziej wygodny surowiec do syntezy katalizatorów homogenicznych.

Autorami opatentowanego rozwiązania są: dr inż. Grzegorz Benke, dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda i dr inż. Mateusz Ciszewski (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach), prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Agata Szłapa-Kula, dr Sławomir Kula, mgr Marek Matussek, mgr Joanna Malarz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr Krystyna Witman, mgr Grażyna Machelska, a także dr Patrycja Żak oraz prof. zw. dr hab. Cezary Pietraszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.