facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego” - konferencja

4 listopada 2010 r. o godz. 11.15 odbędzie się konferencja pt. „Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego” organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Samorząd Studencki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Celem spotkania będzie analiza procesu wyborczego, podkreślenie znaczenia Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz szeroko pojętych społecznych i politycznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja będzie zwieńczeniem projektu badawczego, którego realizację rozpoczęto w roku ubiegłym w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Projekt finansowany był w ramach grantu Wydziału Nauk Społecznych pt. „Społeczne i polityczne uwarunkowania wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku”.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.