facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sphere

SPHERE

Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European Identities trough work and community in areas undergoing economic REstructuring and regeneration

Celem projektu SPHERE jest analiza przemian tożsamości kulturowej i społecznej mieszkańców starych regionów przemysłowych podlegających procesom restrukturyzacji ekonomicznej. Badacze zaangażowani w projekt SPHERE starają się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy i w jakim stopniu ukształtowane w epoce industrialnej tradycyjne wzory kultury robotniczej i związane z nimi tożsamości indywidualne i grupowe są rekonstruowane w nowym, postindustrialnym otoczeniu. Uzyskanie odpowiedzi na to i wiele innych pytań badawczych, sformułowanych w projekcie pozwoli na pełniejsze zrozumienie przemian kulturowych jakim podlegają stare regiony przemysłowe w Europie.

Strona internetowa projektu: www.sphere-silesia.us.edu.pl

Program: 7. Program Ramowy, podprogram Współpraca, Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne

Nr kontraktu: 215985

Okres realizacji: 1.04.2008 - 31.03.2011

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, Wydział Nauk Społecznych

Koordynator projektu: Middle East Technical University, Ankara, Turcja

Skład konsorcjum projektowego:

  1. Middle East Technical University, Ankara, Turcja
  2. London Metropolitan University, Wielka Brytania
  3. Institut fuer Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur fuer Arbeit, Norymberga, Niemcy
  4. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  5. Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.