facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Software and analysis meeting” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

W dniach 26–28.02.2010 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbywa się „Software and analysis meeting” dotyczący międzynarodowej współpracy fizyków pracujących przy eksperymencie NA61/SHINE. Doświadczenie realizowane jest w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w Genewie (CERN). Celem eksperymentu jest badanie właściwości materii jądrowej w stanach ekstremalnych charakteryzujących się dużymi wartościami gęstości i temperatury.

Grupa naukowców z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Uniwersytetu Śląskiego od roku uczestniczy w realizacji tego projektu i zajmuje się prowadzeniem wiązki z akceleratora SPS, przygotowaniem bazy danych i analizą danych eksperymentalnych. Jest to pierwszy eksperyment „cernowski”, w którym udział biorą fizycy Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.