facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Śniadanie Mistrzów”

16 września 2015 r. o godz. 11.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się „Śniadanie Mistrzów” – spotkanie z najzdolniejszą młodzieżą województwa śląskiego, laureatami olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Azymut na wiedzę”.

W programie przewidziano m.in. wręczenie nominacji Młodzieżowemu Wojewodzie Śląskiemu, Młodzieżowemu Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i Młodzieżowemu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. Każdy z nich na jeden dzień wcieli się w jednego z gospodarzy uroczystości: wojewoda podpisze postanowienie, rektor – zarządzenie, a kurator – decyzję.

Wszystkim wyróżnionym uczniom zostaną wręczone listy gratulacyjne. Podczas „Śniadania Mistrzów” wykład pt. „Prosument – energetyka – środowisko” wygłosi dr hab. Edyta Sierka, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Spotkanie zakończy wspólne uroczyste śniadanie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.