facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Śniadanie Mistrzów”

17 września 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) odbędzie się „Śniadanie Mistrzów” – spotkanie z najzdolniejszą młodzieżą województwa śląskiego, laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014. W spotkaniu udział wezmą: wojewoda śląski Piotr Litwa, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, śląski kurator oświaty Stanisław Faber oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W programie przewidziano m.in. wręczenie nominacji Młodzieżowemu Wojewodzie Śląskiemu, Młodzieżowemu Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i Młodzieżowemu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. Każdy z nich na jeden dzień wcieli się w jednego z gospodarzy uroczystości: Wojewoda podpisze postanowienie, Rektor – zarządzenie, a Kurator decyzję.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczy również wszystkim wyróżnionym uczniom listy gratulacyjne i upominki. O godz. 11.30 prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej UŚ, wraz ze swoimi studentami – laureatami Diamentowego Grantu – Łukaszem Milenkowiczem i mgr. Jakubem Spiechowiczem, wygłoszą wykład pt. „Relacja Mistrz – Uczeń. Możliwości rozwoju naukowego młodych”. Spotkanie zakończy wspólne uroczyste śniadanie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.