facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Multimedialnego

5 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Multimedialnego. W spotkaniu udział wezmą członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego.


Podczas śniadania biznesowego przedstawiciele Wydziału Artystycznego UŚ oraz Zakładu Modelowania i Grafiki Komputerowej z Instytutu Informatyki UŚ przedstawią obszary nawiązania współpracy między członkami Klastra a w/w wydziałami Uniwersytetu Śląskiego, jak również możliwości realizacji wspólnych projektów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.