facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club

27 września 2013 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club. Spotkanie będzie okazją do poznania nowych firm z branży ICT i multimediów, zaprezentowania swojej oferty i wymiany doświadczeń.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat zbliżającej się wizyty studyjnej w Finlandii oraz korzyści i zasad współpracy w ramach umowy Business Roaming Agreement. Omówiona zostanie także współpraca sektora naukowego z biznesem – ze wskazaniem dobrych praktyk – na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Śląskiego.

W spotkaniu weźmie udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Klastra ICT i Multimediów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.