facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚMCEBI laureatem konkursu „Marka – Śląskie”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie zostało nagrodzone w X edycji konkursu „Marka – Śląskie” w kategorii nauka w podziękowaniu za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego. Plebiscyt został rozstrzygnięty podczas XXV Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 7 września 2019 roku.

W ramach konkursu „Marka – Śląskie” nagradzane są osoby i instytucje, które działają na rzecz województwa śląskiego i kreują jego pozytywny wizerunek zarówno w Polsce, jak i na świecie. W tegorocznej edycji wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach.

statuetka przedstawiająca trzy bloki, obok na statuetce napis o przyznaniu nagrody ŚMCEBI

 

Statuetka przyznana Śląskiemu Międzyuczelnianemu Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Fot. Sekcja prasowa UŚ

 

Plebiscyt „Marka – Śląskie” organizowany jest przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową wraz z „Dziennikiem Zachodnim”, TVP Katowice i Radiem Katowice.

Wyniki konkursu
 

dyplom Marka Śląskie dla ŚMCEBI w kategorii nauka

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.