facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SMCEBI koduje

16 października 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędą się warsztaty zorganizowane w ramach europejskiego CodeWeek. Szkolenie, które adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzą pracownicy i doktoranci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.smcebi.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.