facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląskie Forum Wodociągowe

W Szczyrku, od 26 do 28 czerwca 2013 r., odbywać się będzie VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, zorganizowana przez Politechnikę Śląską, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne. W ramach konferencji, pierwszego dnia, odbędzie się Śląskie Forum Wodociągowe, w którym udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Forum ma mieć charakter otwartej dyskusji na tematy istotne dla branży wodociągowej. Do udziału w debacie organizatorzy zaprosili ekspertów ze środowisk administracji rządowej: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższej Izby Kontroli i Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz program dostępne są na stronie: www.konferencje.polsl.pl/woda2013.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.