facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Salon Maturzystów w Katowicach

24 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Śląski Salon Maturzystów – wydarzenie edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia, dyrektorów szkół oraz doradców zawodowych. Wśród wystawców znajdą się nie tylko uczelnie, ale też szkoły policealne i zawodowe.

Reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez śląskie szkoły wyższe.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Wykład inauguracyjny pt. „Co każdy maturzysta powinien wiedzieć o egzaminie maturalnym – zasady, przepisy, procedury” wygłosi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Roman Dziedzic. W programie wydarzenia znajdą się również liczne prelekcje m.in.: „Zrozumieć i zinterpretować. Jak przygotować się do egzaminu z języka polskiego?”; „Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języków obcych w nowej formule…”; „Formułowanie wniosków i prawidłowości na podstawie materiałów źródłowych w arkuszu z geografii”; „Umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym z matematyki…” oraz „Perspektywy pracy w najlepiej opłacanych zawodach: branża reklamowa”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.salonmaturzystow.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.