facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2009

21 września 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) i 22 września 2009 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbył się Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2009, podczas którego młodzi ludzie dowiedzieli się wszystkiego o maturze 2010 oraz o rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.

21 września 2009 r. na Uniwersytecie Śląskim gościła w ramach Śląskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2009 Krystyna Szumilas, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oprócz spotkań prowadzonych przez specjalistów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, imprezie towarzyszył bogaty program debat, wykładów i pokazów.

Organizatorzy oczekują 20 tysięcy gości, wśród których ponad 90 proc. to przyszłoroczni maturzyści z województwa śląskiego, którzy będą musieli podjąć najważniejsze decyzje dotyczące swojej przyszłości.

W skład Komitetu Honorowego Śląskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2009 wchodzą: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera – przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (przewodnicząca Komitetu Honorowego), prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Karbownik – rektor Politechniki Śląskiej, Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda śląski, Bogusław Śmigielski – marszałek województwa śląskiego, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, Stanisław Faber – śląski kurator oświaty, Roman Dziedzic – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

                                              

 

PROGRAM ŚLĄSKIEGO SALONU MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2009

21 września 2009 r. (poniedziałek), Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych, Katowice, ul. Bankowa 11 (WNS)

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Katowice, ul Bankowa 14, I p. (WM)

Spotkania ekspertów OKE dla maturzystów i nauczycieli - przedmioty obowiązkowe

* godz. 10.00, WNS, Aula im. K. Popiołka, I p.: Matura w 2010 roku - maturalne obowiązki i wybory w świetle prawa oświatowego - prowadzący: spotkanie z Romanem Dziedzicem - dyrektorem OKE w Jaworznie

* godz. 11.00, WM, Aula im. prof. W. Pańki: Literatura i język ojczysty - egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 roku - prowadzący: spotkanie z dr Marią Romanowską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 11.00, WNS, Aula im. K. Popiołka, I p.: Matematyka - obowiązek czy potrzeba? - Prowadzący: Spotkanie z Edytą Marczewską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 13.00, WM, Aula im. prof. W. Pańki: Matematyka - obowiązek czy potrzeba? Egzamin maturalny z matematyki w 2010 roku - Prowadzący: Spotkanie z Edytą Marczewską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 13.00, WNS, Aula im. K. Popiołka, I p.: Literatura i język ojczysty - egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 roku - Prowadzący: Spotkanie z dr Marią Romanowską - ekspertem OKE w Jaworznie Spotkania ekspertów OKE dla maturzystów i nauczycieli - przedmioty do wyboru

* godz. 12.00, WM, Aula im. prof. W. Pańki: Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w 2010 roku? - Prowadzący: Spotkanie z Aleksandrą Bartmańską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 14.00, WNS, Aula im. K. Popiołka, I p.: Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w 2010 roku? - Prowadzący: Spotkanie z Aleksandrą Bartmańską - ekspertem OKE w Jaworznie

Uroczyste otwarcie

* godz. 12:00, WNS, Aula im. K. Popiołka, I p.: Uroczysta inauguracja Śląskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2009 - z udziałem przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Komitetu Honorowego.

W ramach uroczystości dla maturzystów i nauczycieli wykład inauguracyjny Romana Dziedzica - dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Matura w 2010 roku - maturalne obowiązki i wybory w świetle prawa oświatowego.

Spotkanie MEN

* godz. 10.00, ul. Bankowa 12, Aula Kazimierza Lepszego: Przyszła formuła systemu egzaminów zewnętrznych - spotkanie przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z władzami uczelni i kadrą kierowniczą szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Prezentacje uczelni akademickich

* godz. 09.00, WM, Aula im. prof. W. Pańki: Prezentacja oferty kształcenia na uczelniach akademickich - (Politechnika Śląska; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Politechnika Częstochowska) - cykl prezentacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

22 września 2009 r. (wtorek) Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B

Spotkania ekspertów OKE dla maturzystów i nauczycieli - przedmioty obowiązkowe

* godz. 09.00, Aula A: Matura w 2010 roku - maturalne obowiązki i wybory w świetle prawa oświatowego - Prowadzący: Spotkanie z Romanem Dziedzicem - dyrektorem OKE w Jaworznie

* godz. 10.00, Aula A: Matematyka - obowiązek czy potrzeba? - Prowadzący: Spotkanie z Edytą Marczewską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 11.00, Aula A: Literatura i język ojczysty - egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 roku - Prowadzący: Spotkanie z dr Marią Romanowską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 11.00, Sala B: Matura w 2010 roku - maturalne obowiązki i wybory w świetle prawa oświatowego - Prowadzący: Spotkanie z Romanem Dziedzicem - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 12.00, Sala C: Matematyka - obowiązek czy potrzeba? Egzamin maturalny z matematyki w 2010 roku - Prowadzący: Spotkanie z Edytą Marczewską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 13.00, Aula A: Literatura i język ojczysty - egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 roku - Prowadzący: Spotkanie z dr Marią Romanowską - ekspertem OKE w Jaworznie Spotkania ekspertów OKE dla maturzystów i nauczycieli - przedmioty do wyboru

* godz. 10.00, Sala C: Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w 2010 roku? - Prowadzący: Spotkanie z dr Aleksandrą Bartmańską - ekspertem OKE w Jaworznie

* godz. 12.00, Aula A: Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w 2010 roku? - Prowadzący: Spotkanie z Aleksandrą Bartmańską - ekspertem OKE w Jaworznie Prezentacje uczelni akademickich

* godz. 09.00, Sala B: Prezentacja oferty kształcenia akademickich uczelni publicznych regionu (Politechnika Śląska; Uniwersytet Śląski; Akademia Ekonomiczna w Katowicach im. Karola Adamieckiego; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Politechnika Częstochowska) - cykl prezentacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie MNiSzW

* godz. 12.00, Sala B: Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych? - Spotkanie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W czasie spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i doświadczeniach przygotowanych przez kadrę naukową i studentów szkół wyższych, a także podyskutować o przebiegu studiów i perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.