facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Salon Maturzystów

7 września 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się Śląski Salon Maturzystów – impreza edukacyjna skierowana do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. Wśród wystawców znajdą się nie tylko uczelnie, ale też szkoły policealne i zawodowe. Uniwersytet Śląski przedstawi ofertę edukacyjną na rok akademicki 2013/2014, a przedstawiciele Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej zaprezentują techniki wyszukiwania informacji oraz sporządzania bibliografii.

W ramach wydarzenia odbędzie się uroczyste ogólnopolskie otwarcie Salonów Maturzystów, w którym udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Roman Dziedzic.

Śląski Salon Maturzystów stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z nową kampanią informacyjno-promocyjną Uniwersytetu Śląskiego „Studiuj na Śląsku”. Akcja ma na celu ukazanie Śląska, jako miejsca rozwijającego się dynamicznie, atrakcyjnego dla młodych ludzi, oferującego wysoką jakość kształcenia. Tym samym Uniwersytet Śląski pragnie wesprzeć, prowadzony od lat przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, program „Śląskie. Pozytywna energia".

Program Śląskiego Salonu Maturzystów 2012

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.