facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Kongres Oświaty

23 i 24 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie Śląski Kongres Oświaty. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Śląsku organizowane wspólnie przez wojewodę śląskiego dr. Zygmunta Łukaszczyka, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera. W uroczystym otwarciu wydarzenia udział wezmą podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej mgr Joanna Berdzik oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. W drugim dniu Kongresu uczestniczyć będzie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Od godz. 10.00 do 12.00 wydarzenie transmitowane będzie online.

Śląski Kongres Oświaty dedykowany jest dyrektorom oraz wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycielom, pedagogom i psychologom. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych dyskusjach, m.in. na temat prawnych aspektów zawodu nauczyciela, neurodydaktyki, edukacji pozaformalnej, nowoczesnych technologii w edukacji oraz kształcenia zawodowego i rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.us.edu.pl/slaski-kongres-oswiaty.

 O wydarzeniu napisał Dziennik Zachodni w artykule pt. „Śląski Kongres Oświaty w Katowicach o dostosowaniu nauczania do potrzeb uczniów”.

O wydarzeniu napisał Dziennik Zachodni w artykule pt. „Śląski Kongres Oświaty w środę i czwartek na Uniwersytecie Śląskim”.

O wydarzeniu napisał Dziennik Zachodni w artykule pt. „2 tys. nauczycieli bierze udział w Śląskim Kongresie Oświaty”.

O wydarzeniu napisał onet.pl w artykule pt. „2 tys. nauczycieli bierze udział w Śląskim Kongresie Oświaty ”.

O wydarzeniu napisał onet.pl w artykule pt. „Śląski Kongres Oświaty o dostosowaniu nauczania do potrzeb uczniów”.

„Kongres Śląskiej Oświaty” w Radio Katowice.

O wydarzeniu napisały MojeKatowice.pl w artykule pt. „Śląski Kongres Oświaty w Katowicach”.

O wydarzeniu napisał portal natablicy.pl w artykule pt. „Nauczyciele biorą udział w Śląskim Kongresie Oświaty”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.