facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Kongres Obywatelski

16 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w Tarnowskich Górach odbędzie się Śląski Kongres Obywatelski. Inicjatywa ma na celu podniesienie aktywności obywatelskiej na terenie województwa śląskiego poprzez stworzenie regionalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez: Fundację Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”. Partnerem projektu jest m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas wydarzenia wystąpią m.in.:

  • prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, premier RP w latach 1997–2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012,
  • prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • Aleksandra Gajewska, wicemarszałek  województwa śląskiego,
  • dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów,
  • dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek,  prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, poeta, eseista, autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska.

W ramach wydarzenia zaplanowano dwie sesje plenarne, debatę „Śląskie 2020. Debata plenarna nt. kierunków rozwoju regionu” oraz panele tematyczne. Moderatorem spotkania będzie prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej UŚ.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez stronę: www.slaskikongresobywatelski.pl.

Program Kongresu

 

Przedkongresowe wypowiedzi:

  • wypowiedź JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia,

Odtwórz film

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.