facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Klub Profesorski

SKP

24 października 2012 r. o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się spotkanie inaugurujące cykl międzyuczelnianych konwersatoriów interdyscyplinarnych. Wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety XXI wieku  – XXI w. wiekiem uniwersytetów” wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

W ten sposób zapoczątkowane zostanie działanie Śląskiego Klub Profesorskiego, raz w miesiącu odbywać się będą spotkania integrujące śląskie środowiska naukowe. Podczas spotkań zostaną poruszane najistotniejsze problemy, związane zarówno z prowadzonymi badaniami naukowymi, zwłaszcza tymi, które poprzez swoje aplikacje i odniesienia praktyczne łączą świat uniwersytecki ze światem życia codziennego, jak również z nurtującymi społeczność akademicką zagadnieniami organizacji życia zawodowego i innymi pragmatycznymi aspektami działalności badawczej oraz dydaktycznej.

Uczestnicy spotkania proszeni są o potwierdzenie obecności pod adresem e-mail: klub.profesorski@us.edu.pl.

 


 

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Katowice: Śląski Klub Profesorski wesprze nauczycieli akademickich”. (23.10.2012)

O wydarzeniu napisał serwis natablicy.pl w artykule pt. „Śląski Klub Profesorski będzie wspierał nauczycieli akademickich”. (24.10.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.