facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Integracyjny Piknik Naukowy

26 maja 2012 r. od godz. 11.00 do 16.00 na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się Śląski Integracyjny Piknik Naukowy. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane m.in. do osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży. Dla uczestników przygotowano bogaty program, który obejmuje wykłady, doświadczenia i eksperymenty z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii i matematyki. Organizatorami pikniku są: Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Program Śląskiego Integracyjnego Pikniku Naukowego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.