facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląska Konferencja Medyczno-Prawna

Katowice
25.04.2014 - 25.04.2014

25 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna.

Obrady podzielone zostały na dwie części – w pierwszej prezentowane będą tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa. Poruszane będą między innymi problemy z zakresu transplantologii, świadomej zgody, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Adam Maciejewski, pod którego kierownictwem w 2013 r. zespół chirurgów z Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie. Natomiast część druga poświęcona zostanie praktycznym zagadnieniom medyczno-prawnym – kazusom, z jakimi spotykają się lekarze i adwokaci w swojej codziennej pracy zawodowej.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor SUM prof. dr hab. n med. Przemysław Jałowiecki, dziekan ORA w Katowicach adw. Jerzy Pinior oraz prezes ŚIL dr n. med. Jacek Kozakiewicz.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie internetowej: www.lekarzeprawnicy.pl.

Konferencja jest akredytowanym wydarzeniem naukowym, w związku z tym lekarze będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych.

Podczas konferencji na Wydziale Prawa i Administracji UŚ wystawę swoich prac będą prezentować przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.lekarzeprawnicy.pl.

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.