facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SIRIUS

SIRIUS

Silesian researchers with us

Projekt „Europejskiej Nocy Naukowców” powstał w 2005 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach 6. Programu Ramowego roku i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników nauki. Celem przyświecającym twórcom „Nocy” było zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy i wyboru zawodu naukowca. Od 2005 roku do chwili obecnej, w ostatni piątek września we wszystkich krajach Unii Europejskiej odbywają się wykłady, pokazy, odczyty, wystawy i konkursy w ramach „Europejskiej Nocy Naukowców”. Każde z wydarzeń udowadnia, że nauka nie musi być nudna i że każdy, choć na jedną noc, może zostać naukowcem.

„Śląska Noc Naukowców 2011” odbędzie się 23 września 2011 r.

Program „Śląskiej Nocy Naukowców” jest bogaty i różnorodny. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali reprezentanci nauk ścisłych, humanistycznych, ekonomicznych, biologicznych. „Śląska Noc Naukowców” już po raz kolejny skupi śląską społeczność, udowadniając, że nauka jest fascynującym zajęciem oraz inspirując młodych ludzi, stojących przed wyborem życiowej kariery.

Uniwersytet Śląski, będący partnerem w projekcie, organizuje wykłady, gry, zabawy i eksperymenty promujące działalność naukową.

Jednostką odpowiedzialną za logistyczne aspekty projektu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest Dział Informacji i Promocji.

Program: 7. Program Ramowy, People, Noc Naukowców
Nr umowy: PNIGHT-GA-2011-287441
Okres realizacji: 01.05.2011-31.10.2011
Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Koordynator projektu: Politechnika Śląska, Gliwice

Oficjalna strona www projektu: http://www.nocnaukowcow.com.pl/

Skład konsorcjum projektowego:

  1. Politechnika Śląska, Gliwice
  2. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  5. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.