facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Siódme posiedzenie plenarne KRUP: Uniwersytet Łódzki, 11–12 października 2010 r.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, zarazem Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś poprowadzi siódme w bieżącej kadencji posiedzenie plenarne KRUP. Konferencja Rektorów obradować będzie w dniach 11–12 października 2010 roku w Uniwersytecie Łódzkim.
Obrady Konferencji Rektorów połączone będą z uroczystymi obchodami Jubileuszu 65-lecia działalności łódzkiej Uczelni oraz uroczystością nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Panu José Manuelowi Barroso.

W programie obrad KRUP znajdują się następujące tematy:

 1. Zasady przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.
 2. Finansowanie szkolnictwa wyższego w roku 2011 i w latach następnych.
 3. Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 4. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.
 5. Kontrola zarządcza.
 6. Metodologia przygotowywania i przeprowadzania rankingów szkół wyższych.
 7. Program MOST: System Mobilności Studentów – rozszerzenie Programu o słuchaczy studiów doktoranckich.

Gośćmi posiedzenia Konferencji będą:

 • Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. prof. Maciej Banach, Witold Jurek oraz Zbigniew Marciniak,
 • Przewodniczący Uniwersyteckich Komisji KRUP – prof. prof. Szczepan Biliński, Józef Perenc oraz Marek Wąsowicz,
 • prof. Marek Kręglewski – Sekretarz KRUP,
 • prof. Krzysztof Krasowski – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • prof. Czesław Martysz – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. Kazimierz Stępień – Przewodniczący Rady Nauki,
 • prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich,
 • prof. Jerzy Szwed, Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. Stanisław Chwirot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • przedstawiciele organizacji środowiska studenckiego – Bartłomiej Banaszak (Parlament Studentów RP), Jacek Szymik-Kozaczko oraz Marta Gruszczyńska (Forum Uniwersytetów Polskich), Kinga Kurowska (Krajowa Reprezentacja Doktorantów),
 • Maria Branecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”,
 • Andrzej Świć – Redaktor naczelny „Forum Akademickiego”.

Opracowanie: Piotr J. Pradela
Sekretarz Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Biuro KRUP w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.