facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Shrink Smart

Shrink Smart

Governance of Shrinkage within an European Context
Polityka miejska w ośrodkach regresu demograficznego w ujęciu europejskim

Celem projektu jest identyfikacja procesu regresu i „kurczenia się" kilku dużych ośrodków miejskich zlokalizowanych w różnych częściach kontynentu oraz próba znalezienia racjonalnych rozwiązań, które mogłyby służyć wspieraniu polityki miejskiej na polu przeciwdziałania obserwowanym niekorzystnym trendom.

Strona internetowa projektu: http://www.shrinksmart.eu/

Program: 7. Program Ramowy, podprogram Współpraca, Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne

Nr kontraktu: 225193

Okres realizacji: 01.05.2009 - 30.04.2012

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Robert Krzysztofik, Wydział Nauk o Ziemi

Koordynator projektu: Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung Gmbh, Lipsk, Niemcy

Skład konsorcjum projektowego:

  1. Helmholtz Zentrum fur Umweltforschung Gmbh, Lipsk, Niemcy
  2. Uniwersytet Johna Mooresa, Liverpool, Wielka Brytania
  3. Uniwersytet w Ostrawie, Czechy
  4. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  5. Uniwersytet La Sapienza, Rzym, Włochy
  6. Uniwersytet w Timişoarze, Rumunia
  7. Ukraińska Akademia Nauk, Donieck, Ukraina
  8. Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.