facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium w związku z ustawą dotyczącą zmian w polubownych metodach rozwiązywania sporów

5 sierpnia 2015 r. w godz. 17.00–19.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, sala 3.44) odbędzie się seminarium w związku z ustawą dotyczącą zmian w polubownych metodach rozwiązywania sporów.

Spotkanie adresowane jest do mediatorów i przedstawicieli zawodów prawniczych (absolwentów prawa wykonujących zawód związany ze stosowaniem prawa). Uczestnicy będą mieli okazję omówić zmiany wynikające z przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Aby wziąć udział w seminarium należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://fimediacje.pl.

24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.