facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium w ramach „Small Group Meeting”

Od 26 do 28 września 2013 r. odbędzie się seminarium w ramach międzynarodowego cyklu „Small Group Meeting” (SGM). Tematem przewodnim będzie: „Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń”.
Organizatorem SGM jest Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Pracy i Organizacji, natomiast gospodarzem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach (Szkoła Zarządzania UŚ oraz Katedra Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UŚ). Wydarzenie ma charakter zamkniętego spotkania specjalistów z zagranicy oraz innych ośrodków akademickich w Polsce. W spotkaniu weźmie udział blisko 30 prelegentów, co umożliwi wymianę informacji i doświadczeń oraz ustalenie planów na dalszy rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej.
Podczas trzydniowej konferencji „Small Group Meeting” będą również poruszane tematy:
– „Rozwijanie kompetencji zawodowych. Edukacja po uzyskaniu tytułu magistra”,
– „Uczenie się z doświadczeń innych: Narodowe programy edukacji w ramach psychologii pracy i organizacji”,
– „Jakie są plany i zadania na przyszłość dla Europy Środkowo-Wschodniej?”.

26 września 2013 r. o godzinie 12.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste otwarcie seminarium, na którym udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.