facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium w ramach projektu „Kreator Innowacyjności...”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje kolejne szkolenie w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. Najbliższe spotkanie pt. „Ochrona własności intelektualnej” odbędzie się 25 października 2013 r. od godz. 9.00 do 17.30 w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415).

Szkolenia skierowane są do: studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników naukowych, a także osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 32 359 22 15 lub elektronicznie poprzez e-mail: szymon.janecki@us.edu.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.