facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 13 grudnia 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 18. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń z Katedry Paleontologii i Stratygrafii, 
prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, wygłosi prelekcję pt. „Granice współczesnej paleontologii”. Wykład poświęcony będzie zmianom, jakie dokonały się w badaniach paleontologicznych w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Streszczenie wykładu (dokument pdf)

Program cyklu wykładów „Problem granic w filozofii i nauce” (dokument pdf)

Plakat (wersja pdf)

plakat promujący 18. edycję seminarium "problem granic w filozofii i nauce" zawierający nazwiska prelegentów i daty ich wykładów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.