facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Spotkania z Muzami »Artur Starczewski w nauce/sztuce«”

23 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się seminarium „Spotkania z Muzami »Artur Starczewski w nauce/sztuce«”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki UŚ.

W seminarium wezmą udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak.

W programie przewidziano wystąpienia:

  • prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego – „Rozmowa rysunkiem”;
  • prof. zw. dr. hab. Witolda Jacykowa, kierownika Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej Wydziału Artystycznego – „Fotografia a mleko matki – inicjacje fotograficzne w XXI wieku”;
  • dr. Jacka Kurka, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego – „Cztery kolory”.
     

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja katalogu zawierającego wybrane dzieła prof. Artura Starczewskiego.

Seminarium, organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesława Banysia.

Wydarzenie zapoczątkuje cykl spotkań ukazujących sylwetki uczonych śląskiej Alma Mater, którzy swoją pracą naukową lub artystyczną oraz zaangażowaniem ukształtowali, a nawet wciąż kształtują, pokolenia młodych uczonych wiernych uniwersyteckiemu stylowi myślenia i działania.

Do takich postaci należy niewątpliwie śp. profesor Artur Starczewski. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmował się wiedzą wizualną, będącą podstawą systematyzowania języka różnych dziedzin artystycznych. Był specjalistą w dziedzinie grafiki i plakatu. Od 1973 roku nieprzerwanie związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym, a następnie z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, gdzie współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego. Swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był  laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie. Jest autorem niepowtarzalnych projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego, pierwszych plakatów interdyscyplinarnego seminarium „Problemy granic w filozofii i nauce” oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.