facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014−2020”

28 marca 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium pt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014−2020”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz członek zarządu województwa śląskiego Arkadiusz Chęciński.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Rozwój badań i innowacyjności w Unii Europejskiej”, który przedstawi prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • „Edukacja dla rynku pracy z wykorzystaniem środków unijnych” – Krystyna Szumilas, posłanka na Sejm RP;
  • „Fundusze strukturalne dla MŚP w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014−2020”;
  • „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)”;
  • „Program LIFE na rzecz innowacji w ochronie środowiska”;
  • „Horyzont 2020 – zasady uczestnictwa dla małych i średnich przedsiębiorstw”.


W seminarium wezmą udział eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowe informacje...

Program wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.