facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”

30 listopada 2012 r. o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Konarskiego 18 B) odbędzie się seminarium pt. „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć praktyczne informacje dotyczące m.in. udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach edukacyjnych oraz projektach finansowanych z budżetu programu „Uczenie się przez całe życie”. Spotkanie będzie również okazją do przedstawienia oferty dla szkół wyższych zawartej w programie edukacyjnym na lata 2014–2020.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Seminarium organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską w Gliwicach oraz International Relations Offices Forum. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Warunkiem udziału jest elektroniczna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.erasmus.org.pl. Zapisy przyjmowane są do 20 listopada 2012 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.