facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Współpraca Nauka – Firma: to działa”

19 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się seminarium inaugurujące projekt „Śląska współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”. W wydarzeniu, przebiegającym pod hasłem „Współpraca Nauka – Firma: to działa”, uczestniczyć będą m.in. dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Alicja Ratuszna.
Seminarium organizowane jest przez dr. Marcina Binkowskiego z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Projekt „Śląska współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.