facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”

Ręce ludzi biorących udział w konferencji

W środę 7 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) rozpocznie się seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”, podczas którego omówione zostaną tematy dotyczące aktywizacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie inaugurować będzie projekt pt. „W stronę nowych możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (lider) oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (partner). Celem przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie kompleksowego programu działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez udzielenie wielostronnego, indywidualnego i całościowego wsparcia na podstawie sporządzonej diagnozy oraz stworzenie indywidualnej „Ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej”. Zakończenie projektu przewidziane jest w grudniu 2018 roku.

Uczestników seminarium przywita dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica. Szczegóły dotyczące realizacji projektu „W stronę nowych możliwości” przedstawi mgr Dariusz Bożek, koordynator z ramienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. W programie spotkania zaplanowano ponadto wystąpienia dotyczące m.in. wsparcia trenera pracy w tzw. zatrudnianiu wspomaganym oraz dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaproszenie oraz program seminarium (plik pdf)

Plakat projektu "W stronę nowych możliwości", na którym są trzy różnokolorowe strzałki, opis celów projektu oraz termin jego realizacji

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.