facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Uniwersytet 2.0 – szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w polskich uczelniach”

uczestnicy konferencji robiący notatki

Szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w uczelniach w kontekście reformy szkolnictwa wyższego w Polsce to temat seminarium, które odbyło się 16 września 2019 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ (Katowice, ul. św. Pawła 3). Spotkanie otworzyło wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Wydarzenie zostało zorganizowane  przez Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych, kierowane przez dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego.

Wystąpienie prorektora dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego    Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka

Seminarium, które poprowadził prorektor dr. hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, zainaugurowało wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
fot. Julia Agnieszka Szymala
 

W spotkaniu udział wzięła m.in. dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która wygłosiła referat pt. „Ustawa 2.0 – i co dalej”. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, przedstawił temat pt. „Ustawa 2.0 – wydobyć to, co najlepsze”. Z kolei dr hab. Maciej Górecki z Uniwersytetu Warszawskiego omówił zagadnienia związane z „»Nauką równoległą« w zwierciadle Scopusa na przykładzie polskich nauk społecznych i humanistycznych”.

Wystąpienie prof. Janusza Janeczka    Wystapienie dr Anny Budzanowskiej, dyrektor generalnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wystąpienia dr Anny Budzanowskej, dyrektor generalnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka z Wydziału Nauk o Ziemi 
fot. Julia Agnieszka Szymala
 

W ramach seminarium przewidziano również trzy panele dyskusyjne:

  • ustawa 2.0 a zmiany w uczelniach publicznych i niepublicznych – panel poprowadził prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, w dyskusji udział wziął m.in. prodziekan ds. badań naukowych i promocji Wydziału Nauk Społecznychdr hab. Waldemar Wojtasik,
  • nowy model uczelni a nawyki i strategie publikacyjne,
  • rady uczelni w praktyce – w rozmowie uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego Piotr Uszok.
     

Uczestnicy seminarium    Piotr Uszok, przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego

Uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych był Piotr Uszok, przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego
fot. Julia Agnieszka Szymala


Plakat (pdf, 60 kB)

Program (pdf, 526 kB)

plakat wydarzenia

Aktualizacja: 17.09.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.