facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Topika Zagłady”

Od 3 do 4 marca 2016 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie otwarte seminarium poświęcone topice Zagłady. Seminarium inicjuje projekt badawczy prowadzony przez Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ. W spotkaniu udział wezmą badacze z Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ.

Program seminarium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.