facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”

29 listopada 2012 r. o godz. 9.30 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się seminarium pt. „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”. Spotkanie skierowane jest głównie do osób, które mają bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi, czyli przede wszystkim: przedstawicieli biur zajmujących się rekrutacją, pracowników dziekanatów, biur współpracy z zagranicą, biur rektorów i prorektorów ds. studenckich, pracowników domów studenckich, koordynatorów programu Erasmus oraz innych programów wymiany studenckiej.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Seminarium organizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz International Relations Offices Forum przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Warunkiem udziału jest elektroniczna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.polsl.pl. Zapisy przyjmowane są do 20 listopada 2012 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Program

 

 

Foto: Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.