facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Rosyjskie traumy – świadectwa kulturowe”

grafika promująca seminarium "Rosyjskie traumy - świadectwa kulturowe"

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala 4.63) rozpocznie się seminarium pt. „Rosyjskie traumy – świadectwa kulturowe”, którego celem będzie próba opisu literatury i sztuki rosyjskiej z punktu widzenia kategorii traumy. W programie zaplanowano wystąpienia dotyczące traumy sowieckiej, ale również postsowieckiej. Wśród poruszanych podczas obrad zagadnień znajdą się m.in. sposoby (nie)radzenia sobie ocalałych z Gułagu z balastem przeszłości, próby neutralizacji traumy sowieckiej w środowiskach inteligenckich, charakterystyka homo postsovieticusa, symptomy nieprzepracowanej żałoby w społeczeństwie rosyjskim, przejawiające się chociażby w groteskowym, parodystycznym rozliczeniu z sowiecką przeszłością, a także ślady traumy postimperialnej i postkolonialnej rozpatrywane zarówno w kontekście współczesnej prozy, jak i dramaturgii rosyjskiej.

Organizatorami spotkania są Polskie Towarzystwo Rusycystyczne oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Program seminarium (pdf)

Plakat zawierający tytuł seminarium i czerwoną gwiazdę, na której leży biała kotwica

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.