facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia” na Wydziale Nauk Społecznych

15 kwietnia 2010 r. na Wydziale Nauk Społecznych Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego organizuje seminarium pt. „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia”.

Część pierwszą, zatytułowaną „Partie etnoregionalne we współczesnej Europie: szansa czy zagrożenie?”, moderować będzie dr Małgorzata Myśliwiec. Moderatorem części drugiej, poświęconej „Problemom etnoregionalnym współczesnego Śląsk”, będzie dr Tomasz Słupik.

PDF Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.