facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „»Nuclear Physics and beyond« – Wiktor Zipper retirement symposium”

30 września 2013 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się sympozjum naukowe pt. „»Nuclear Physics and beyond«” – Wiktor Zipper retirement symposium”. Podczas spotkania przedstawione zostaną osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. zw. dr. hab. Wiktora Zippera.

Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper pełni funkcję kierownika Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań. Do swych osiągnięć zaliczyć może m.in. organizowanie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, przyczyniał się również do licznych sukcesów naukowców z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań.

Udział w seminarium zapowiedzieli fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Onkologii w Gliwicach. W wydarzeniu udział weźmie również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.