facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza – diagnoza – prognoza”

14 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się seminarium pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza – diagnoza – prognoza”. Celem spotkania będzie omówienie stanu, osiągnięć i potencjału organizacyjnego sektora uniwersyteckich badań i nauczania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i zakreślenie kierunku pożądanych zmian.

W konferencji udział wezmą m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Bronisław Marciniak oraz przewodniczący Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.