facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pierwsze seminarium Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ

19 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się pierwsze seminarium Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ, którego tematem będzie „Jakość życia – uwarunkowania, kryteria, czynniki przeobrażeń”. Celem spotkania jest rozmowa i wymiana opinii na temat jakości życia mieszkańców Europy – w wymiarze lokalnym i globalnym. Namysł nad jakością życia jest ważny w kontekście rozwoju nowych technologii, bezpieczeństwa, nowych sposobów komunikowania, podnoszenia jakości życia mieszkańców Europy, wyrównywania szans cywilizacyjnych.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • różnorodność koncepcji i sposobów pojmowania jakości życia,
  • wymiary jakości życia (jakość życia a obszary biedy i bogactwa, nauka i edukacja dla jakości życia, zdrowie i bezpieczeństwo a jakość życia, jakość życia w warunkach pluralizmu religijnego i kulturowego, jakość życia a wartości moralne, prawo do jakości życia i jego polityczne uwarunkowania),
  • wolność i sprawiedliwość społeczna a jakość życia,
  • społeczeństwo obywatelskie drogą do podniesienia jakości życia,
  • jakość życia w społeczeństwie informacyjno-medialnym,
  • jakość życia w polityce Unii Europejskiej.

 

Spotkanie otworzą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor Ivo Pilar Institute of Social Sciences from Zagreb (Chorwacja) prof. dr. sc. Vlado Šakić oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz. W spotkaniu wezmą również udział m.in.: prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego), prof. dr sc. Vine Mihaljević (Ivo Pilar Institute of Social Sciences), dr sc. Vinicije Lupis (Ivo Pilar Institute of Social Sciences), prof. dr Heinrich Badura (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft z Wiednia w Austrii, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego).

Celem Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego (MCPS) jest organizowanie debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.