facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Energetyka prosumencka – wymiar społeczny”

17 października 2013 r. o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się seminarium dotyczące energetyki prosumenckiej, organizowane przez pięć wydziałów UŚ z inicjującym spotkanie Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszeniem Klastra 3x20. Seminarium otworzy prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Podczas seminarium zostaną przedstawione: główne uwarunkowania rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce, doświadczenia w realizacji studiów inżynierskich w ramach specjalności energetyka prosumencka na Politechnice Śląskiej oraz wyzwania idące za tworzeniem interdyscyplinarnych programów kształcenia, zaprezentowane na przykładzie kierunku ochrona środowiska.

Głównym obszarem zagadnień będzie problematyka społeczna energetyki prosumenckiej, która zostanie zaprezentowana przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Program seminarium

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.