facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Działania kompensacyjne na rzecz ochrony przyrody – teoria i praktyka”

Wydział Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie organizują seminarium pt. „Działania kompensacyjne na rzecz ochrony przyrody – teoria i praktyka”. Spotkanie odbędzie 11 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala seminaryjna, II piętro).

W ramach seminarium zaprezentowane zostanie zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych i torfowiskowych występujących na terenie województwa śląskiego oraz wskazane uwarunkowania ich występowania i działania na rzecz ich ochrony. W drugiej części spotkania przedstawiona zostanie metoda zachowania tych ekosystemów poprzez tzw. kompensację przyrodniczą polegającą na przenoszeniu fragmentów zbiorowisk roślinnych. W programie spotkania przewidziano dyskusję na ten temat.

Seminarium zostało objęte patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN o/Katowice.

Program seminarium

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.