facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium prof. Jyrki Räisänen z Uniwersytetu w Helsinkach

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

11 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali P/1/13 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rozpocznie się seminarium prof. Jyrki Räisänen z Uniwersytetu w Helsinkach – uznanego na świecie specjalisty w zakresie zastosowań akceleratorów niskoenergetycznych w badaniach właściwości fizycznych materiałów. Profesor Jyrki Räisänen jest kierownikiem Zakładu Fizyki Materiałów i kieruje pracami Laboratorium Akceleratorowego. Pełni również funkcję prodziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Helsinkach.

Prof. Jyrki Räisänen doktoryzował się na Uniwersytecie w Helsinkach w 1981 r. w dziedzinie fizyki, przedstawiając rozprawę na temat zastosowań akceleratorów niskoenergetycznych. Po uzyskaniu stopnia doktora pracował na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii. W 2003 r. powrócił na Uniwersytet w Helsinkach. Obecnie jest członkiem zewnętrznego zespołu doradczego Instytutu Badań Jądrowych (ATOMKI) oraz Centrum Badań Fizycznych Wignera Węgierskiej Akademii Nauk, a także rady redakcyjnej czasopisma „Physica Scripta”. Jest autorem około 260 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i siedmiu rozdziałów w podręcznikach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.