facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium dot. projektu „Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”

2 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się seminarium podsumowujące realizację projektu „Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”. W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas seminarium program stypendiów i staży przedstawią dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. Wyniki projektu omówi jego koordynator dr Marcin Binkowski z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Temat „Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW – od pomysłu do wdrożenia” przedstawi dr Andrzej Woźnica, wiceprezes abtow biotechnology sp. z o.o.

Program seminarium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.